Hunebedden. Zin en onzin.

De zin en onzinverhalen over de zwerfkeien.

Hunebedden hebben me altijd wel weten te interesseren. Nu ben ik als gevoelsmens eens heel rationeel die lompe dingen onder de loep gaan nemen, en kwam tot een geheel andere conclusie dan de wat door professoren en archeologen als de ultieme waarheid wordt verkondigd.

Eerst som ik voor het gemak even op wat ons altijd is voorgeschoteld door onze geschiedenisboekjes en onze ‘geleerden’.

1. Hunebedden zouden grafkelders zijn van een boerenvolk dat ca 5400 jaar in die streek (Drenthe) woonden.
2. Hunebedden zouden een rituele, ceremoniële functie of territoriale functie hebben gehad.
3. De bouwers waren geen Hunen of Hunnen, maar worden het Trechterbekervolk genoemd, naar de vorm van het meest voorkomende soort aardewerk dat zij maakten, en werd aangetroffen in diverse hunebedden.

Het Trechterbekervolk scheen ook in zuid Scandinavië voor te komen.
4. In Drenthe zijn ongeveer 52 hunebedden gevonden. In Groningen drie, Friesland een, en in Overijssel twee.
5. Hunebedden (beter gezegd de stenen) zouden middels een ijstijd vanuit Scandinavië zijn gekomen. Vooral uit het huidige Zweden en Finland.
6. De zwaarste zwerfkei die tot nu toe gevonden is weegt 44 ton.
7. De keien met een vlakke zijde zouden zijn geselecteerd voor het maken van hun grafkelders.
8. De keien zouden middels houten rollers, touwen en mankracht worden verplaatst.
9. Hunebedden zouden op plekken liggen waar een hoge mate
van energie zou zijn, omdat de energiebanen van de Aarde daar zouden samen komen.

Nu je deze opsomming leest heb daar toch wat moeite mee…Ik
zal punt voor punt ook onderbouwen waarom.

1. Indien het werkelijk allemaal grafkelders waren …waarom zijn er dan niet in alle hunebedden restanten gevonden van skeletten, maar wel van bekers en hun inhoud? Het lijkt me dat plunderaars niet de beenderen maar juist de bekers zouden meenemen.
2. Dat is slechts een gissing. Geen enkel feit wijst daarop. In mijn ogen zijn de bouwwerken gebruikt door het Trechterbekervolk als schuilplaats. Immers als je de bovenkant zou afdekken met stammen en dichten met leem en gedroogd gras heb je een dicht dak. De stenen houden langer en meer de warmte vast als je binnen een vuurtje hebt. Daarnaast boden ze meer bescherming tegen de grotere roofdieren. Ook was men in die
tijd aardig onder de indruk van de bliksem en het onweer. Hunebedden geven je dan een perfecte schuil gelegenheid. (Bliksem slaat in de hogere objecten zoalsbomen eromheen. )
3. Men neemt aan dat het Trechterbekervolk de hunebedden
heeft gemaakt. Maar daar ben ik het niet mee eens. Het trechterbeker volk was namelijk niet in staat om de stenen te verplaatsen. ( Zie punt 6)
4+5. Indien de stenen inderdaad middels de ijstijd vanuit
Scandinavië zijn gekomen…(geografisch gezien liggen Friesland en Groningen BOVEN Drenthe)…waarom zijn daar dan niet meer hunebedden gevonden? (op drie na in Groningen). Dat is toch op
zijn minst opmerkelijk te noemen. Waarom zijn er dan tevens in de kop van Noord-Holland, of op de Waddeneilanden geen hunebedden gevonden? Immers dat was toch de grenshoogte van de ijstijd?
6. De zwaarste zwerfkei weegt 44 ton! Dat is zelfs iets meer als een Churchilltank uit de tweede wereldoorlog!

En dat hebben een paar boeren kilometers ver naar èèn punt getrokken met wat balken en gevlochten touwen?

Op een drassigegrond? Heuveltje op, heuveltje af? Zonder handschoenen, goed schoeisel, hulpmiddelen, en scheppen?
Waar haalden ze in godsnaam die honderden mensen vandaan om ruim 40 ton te kunnen verplaatsen? De families waren in die tijd klein. Men leefde in zeer kleine groepen. De hoeveelheid mensen is in ieder geval organisatorisch onmogelijk bij elkaar te krijgen in die periode. Daarbij had men wel wat andere zaken aan het hoofd.
Namelijk: “Heb ik vanavond te eten?”
Welnee, we leggen gewoon geen wintervoorraad aan. Want slepen met keien is veel belangrijker…
7. De keien zijn aan een kant vlak. Dat is zeer vreemd te noemen. Hoe kwam dat zo? Het Trechterbekervolk had in die tijd namelijk geen gereedschappen om dat voor elkaar te krijgen. Met een vuursteentje kan je geen tonnenzwaar gesteente splijten…Wederom een bewijs, dat niet zij de hunebedden hebben gebouwd.
8. Onmogelijk. Houten rollers worden door het gewicht geplet, of de grond in worden gedrukt. Verplaatsing met rollertjes is daarom geen zinvol verhaal. En hoe laat je duizenden mensen eventueel zich als èèn werkende stuwende of trekkende kracht tegelijk samenwerken? Onzinnige theorieën allemaal dus.
9. Helaas onzin. Ik kan zelf goed energieën waarnemen, ermee werken, voelen en zelfs fotograferen. Bij het grootste hunebed was niets van een verhoogde energie waar te nemen, noch vast te leggen op een foto.

Conclusie tot nu toe.

1) Het Trechterbekervolk is niet het volk dat de hunebedden heeft gebouwd. De hunebedden waren er al vòòrdat zij zich in die streek vestigden.
2) Hunebedden waren geen grafkelders, maar konden dienen als schuilplaats, of zelfs voor de overwintering gebruikt worden, omdat de stenen beter de warmte vast hielden.

Kwamen de hunebedden dan alleen in het noorden van Nederland. Duitsland en polen voor?

Nee. Soortgelijke bouwwerken zijn ook aangetroffen in andere delen van Europa. Namelijk in Frankrijk, de Britse eilanden , Spanje, België, Corsica , Sardinië en Italië. Weliswaar met andere steensoorten en zonder ‘hoofdingang’ in het midden. Wie daar ooit mee is begonnen is mij nog niet duidelijk. Sommigen durven over gigantische mensen te spreken (teksten vanuit de kerk) met enorme krachten.

Letterlijk; “Barbarische en wreede Reusen, Huynen,
Giganten, menschen van grauwelijcke Statuer, groote krachten en
beestelijcke wreetheijdt, die God noch menschen gevreest hebben, maer geacht
worden geboren te zijn tot verderf des menschelijcken geslachts”

Oké, stel dat zij hebben bestaan en hunebedden hebben gebouwd, dan kom ik toch met twee vragen.

1) Waarom is er niet een keer een skelet of bot van hen gevonden in een hunebed?
2) Waarom bouwden ze de hunebedden dan zo klein? Immers de maximale
stahoogte binnenin was hooguit 1.75mtr. Onaangenaam klein voor een reus lijkt me. Dus ook die optie kunnen we afstrepen.

Dan hebben we nog de optie dat buitenaardsen hebben meegeholpen met
het bouwen. Ook daar kan ik weinig mee op het moment. Hoewel er wereldwijd genoeg duidelijke bouwwerken zijn waarbij je hun inbreng niet kan uitsluiten, zie ik ze niet zo gauw een handje helpen bij creëren van hunebedden.
Of…zagen vanuit de lucht die stumpers daar lopen en dachten: ”Heej, weet je wat? We geven ze een solide basis, en dan redden ze het wel verder.”

Als u het weet, of denkt te weten…ik hoor u graag.

Met hunebeddende groet, Marco Pothuizen