God lacht me uit…en ik haar…

Laatst sprak met een man wiens vriendin op zijn minst zeer gelovig te noemen is.

Hij volgt haar braaf in het geloof, zoals een partner dat volgens haar ook dient te doen.
Als overtuigt atheïst hebben we dan ook leuke gesprekken waarin argumenten als in een soort strategisch spel bedachtzaam naar voren worden geschoven, zonder respectloos te zijn naar elkaar.
Deze keer maakte ik het hem wat moeilijker. Na een schijnaanval viel ik pardoes zijn flank aan.

“Als ik een een kind zie dat huilt, dan troost ik het.”
-”Ja dat doe ik ook.” zei hij.
“Als ik iemand zie die honger heeft, dan deel ik mijn voedsel.”
-”Ja dat doe ik ook.” beaamde hij.
“Als ik iemand zie die dorst heeft, dan geef ik hem te drinken.”
-”Absoluut!” antwoordde hij.
-”Als ik iemand in nood zie, dan zal ik proberen te helpen.”
-”Ook ik zal mijn best doen.” zo verzekerde hij.
“Als ik een zwerver zie die zit te bedelen, dan geef ik altijd iets.”
-”Een gelovige zal ook delen.” lachte hij.

“Ah, mag ik daar dan een conclusie uittrekken? Dat ìk als atheïst dat vanuit mijn hart doe, terwijl jullie gelovigen daar een geschreven handleiding voor nodig hebben?
Het komt er dus op neer dat jullie puur vanuit je ratio een religie volgen, omdat jullie je hart niet weten te bereiken.”

Hij keek me even verward aan.

Daarna kwam er een onderdrukte glimlach op zijn gezicht.
Nu kwam mijn tactische flankaanval aan de beurt.
“Verklaar mij eens het volgende a.u.b.; volgens de geschriften is alles door god geschapen.
De Aarde, haar voedselbronnen, het water, haar brandstoffen, en materialen voor onderdak.
Maar waarom betalen jullie gelovigen dan belasting daarover? Staat er ergens geschreven dat dat moet?”
Volgens mij nergens…in geen enkel geschrift van welk geloof dan ook.
Het zou voor mij belasting technisch gezien beter zijn om een gelovige te worden.

Gekscherend voegde ik er aan toe: “God schenkt onvoorwaardelijke liefde toch? Misschien zijn de mensen vergeten haar daar voor te betalen? En hebben we daarom oorlogen op Aarde. Maar ik kan jullie redden hoor. Doneer daarom allemaal massaal op postbus GOD (mijn rekeningnummer uiteraard).

-”Deze argumenten zal ik eens mijn vriendin voordragen.” lachte hij.

Marco Pothuizen