Als ik u vraag waar
thanksgivingday voor staat, dan beantwoord waarschijnlijk met: “Een
nationale feestdag van de V.S. die familie en vrienden samen vieren,
waarbij veel gegeten wordt, en voornamelijk kalkoen op het menu
staat. Deze dag wordt gevierd als eerbetoon toen de Native Indians en
kolonisten gezamenlijke hun eerste oogst deelden.”

Zoals zo vaak dient
de geschiedenis herschreven te worden. We gaan even terug naar de
tijd.

In 1614 voeren
Engelse ‘ontdekkingsreizigers’ terug naar hun vaderland met aan boord
Patuxet Indianen die ze in de huidige V.S. als slaaf gevangen hadden
genomen. Zij die wisten te
ontsnappen kregen als kadootje de pokken die de blanken hadden
meegenomen.
In Engeland hoorden pelgrims van de rijke natuurlijke omgeving en dat daar slechts een
paar ‘wilden’ leefden. Het duurde dan ook niet lang voordat de eerste
pelgrims wederom neerstreken in het gebied waar eerder slaven werden
buitgemaakt.
De enige overlevende
die zij daar aantroffen was een Patuxet die Squanto heette en de
Engelse taal machtig was. Hij leerde de nieuwkomelingen hoe ze
moesten jagen, vissen, wat daar eetbaar was en hoe ze er mais konden
verbouwen om te overleven Tevens speelde hij een belangrijke rol als
tolk tussen de Engels sprekenden en de Wampanoag Nation (Indianen).
Aan het einde van
het jaar na de oogst hielden de pelgrims een groot feest waarbij
Squanto en de Wampanoag werden geëerd.

In Engeland hoorde
men nog meer mooie verhalen vol beloftes. Velen volgden. Allerlei pluimage
streek er neer. Diverse soorten gelovigen, moordenaars, boeren,
avonturiers en gelukszoekers.
Zij zagen geen
hekken of afscheidingen en vonden daarom dat het aan hen toebehoorde.
Steeds meer land werd ingenomen, sterke jonge Natives werden tot
slaaf gemaakt, en de rest werd uitgemoord.

Echter de Pequot
Nation had het verdrag van Patutex nooit erkend en bood felle
weerstand wat uiteindelijk tot een van de bloedigste oorlogen zou
worden tussen blanken en Native Indians.
In 1637 hadden 700
leden van de Pequot stam zich verzameld voor hun grote jaarlijkse
‘thanksgiving’, Zij eerden onder andere hun Schepper en de natuur met
hun feest.
In de vroege
ochtenduren werd de slaperige stam omsingelt door de Engelsen en
Nederlandse huurlingen.
Alle mannen werden
naar buiten geroepen. Massaal werden ze neergeschoten, gestoken, of
doodgeknuppeld. De in angst verkerende vrouwen en kinderen die in de
hutten bleven, verbrandden levend nadat hun
hutten waren aangestoken. Niet een van de 700 leden overleefde de
moordpartij.
Een dag later
verklaarde de Britse Gouverneur ‘a day of thanksgiving’.

Na de ‘glorierijke
overwinning’ volgden tal van andere dorpen hetzelfde lot. Vrouwen en
kinderen van 14 jaar en ouder werden tot slaaf gemaakt. Wat jonger
was werd meteen vermoord.
Vele schepen keerden
zo huiswaarts met ruim 500 slaven per schip in het ruim.
Om de overwinningen
zeil bij te zetten loofden de kolonisten premies uit voor Indiaanse
scalpen.

Wegens vele
overwinningen op rij op de Pequot Indians riepen de kerken een tweede
‘thanksgivingday’ uit “over de Heidense wilden”.
Tijdens dat feest
werden Native Indians onthoofd, waarbij hun hoofden als voetbal door
de straten werden getrapt.
Zelfs de
vriendelijke Wampanoag stam met wie een verdrag van vrede was
afgesloten onderging de moordpartij. Hun stamhoofd werd eveneens
onthoofd. Zijn hoofd werd op een paal in Plymouth gespietst waar het
vervolgens 24 jaar op bleef staan.

De gekte nam steeds
grotere vormen aan; na elke ‘overwinning’ op een stam werd een nieuwe
‘thanksgivingday’ uitgeroepen en gevierd met het afhakken van
lichaamsdelen.
George Washington
herstelde dit enigszins, door tenslotte voor één dag te kiezen, en
deze gezamenlijk te vieren.

Abraham Lincoln –Abraham Lincoln was de 16de president van de Verenigde Staten. Hij diende van 1861 tot aan zijn dood in 1865.—(de
uiteindelijke afschaffer van de slavernij) maakte er een officiële
nationale feestdag van tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Echter
deze stuurde op dezelfde dag een groot leger naar de hongerlijdende
en weerloze Sioux in Minnesota om hen uit moorden, en in reservaten
te plaatsen.

Thanksgiving…een
feestdag van de Amerikanen om moordpartijen, slavernij, en verraad te
herdenken op een volk dat alleen wilde helpen en dankbaar was voor
het leven dat ze daarvoor konden leven zoals ze dat al eeuwen eerder
deden.